10% cashback actie! Voeg kortingscode Springsale toe in het opmerkingeveld.
jaloezieen.nl RTL start afspelen
Klik hier voor het webwinkel cetificaat Gratis kleurstalen aanvragen Winkelwagen
10% cashback actie! Voeg kortingscode Springsale toe in het opmerkingeveld.

Service & garantie

Garantie

Nadruk op klanttevredenheid

Alle fabrikanten waarmee wij samenwerken hebben een ISO 9001:2008 certificering, de laatste editie van dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De certificering legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering van processen en diensten. Certificering houdt in dat een onafhankelijke, externe partij aan de hand van twee audits vaststelt dat het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet.

Garantieperiode

Bij het afhandelen van artikelklachten volgen wij uiteraard de Nederlandse wet en de bepalingen zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden. Onze garantieregelingen gelden onverminderd de rechten die u als consument hebt op basis van de wet. Dit houdt in dat u als consument recht heeft op gratis herstel van het product dan wel de levering van een vervangend product, indien u als consument terecht onder de garantie heeft geclaimd. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Reparatie en/of vervanging betekent geen vernieuwing van het product en/of verlenging van de garantietermijn. Indien ondanks herstel en/of vervanging sprake blijft van een non-conforme levering door Jaloezieën.nl, dan heeft u als de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Aansluitend op de wettelijke garantie ontvangt u bij Jaloezieën.nl minimaal 2 jaar fabrieksgarantie op alle artikelen die u bij ons koopt. Wanneer de klacht gegrond is, komen alle kosten (inclusief retour- en verzendkosten) binnen de garantietermijn voor rekening van Jaloezieën.nl.

Uitgebreide informatie over onze garantie vindt u in onze Garantievoorwaarden.

Klacht of defect buiten garantie

Ook na afloop van de (fabrieks)garantietermijn kunt u met een gegronde klacht bij ons terecht. Uiteraard mag u verwachten dat onze producten na een bepaalde periode en na normaal gebruik nog goed zouden mogen functioneren. Bij reparaties of ruilingen die buiten de garantie vallen, is het soms redelijk om (een deel van) de kosten zelf te betalen. Zijn er voor u kosten verbonden aan het oplossen van een artikelklacht, dan informeren we u hier vooraf over.

 

Retourneren & reparatie

Onze producten worden op maat gefabriceerd en derhalve nimmer retour genomen (geen herroepingsrecht), anders dan om redenen die zijn omschreven in onze Garantievoorwaarden. Wanneer toepasselijk heeft Jaloezieën.nl de mogelijkheid om in het geval van een gegronde klacht reparatie uit te voeren door het kosteloos toezenden of plaatsen van vervangende onderdelen. Lees hier meer over klachten melden. U kunt zelf ook onderdelen nabestellen.

Eventuele retouren kunnen in originele verpakking of gelijkwaardig en enkel na schriftelijke bevestiging gestuurd worden naar:

Jaloezieën.nl
T.a.v. Afdeling Service
Berenkoog 49 - unit 214
1822 BN Alkmaar

 

Onderdelen nabestellen

Het komt soms voor dat onderdelen stuk gaan door langdurig of onjuist gebruik, onzorgvuldigheid of een ongelukje. De meeste onderdelen zijn echter naleverbaar en niet duur. Via het aanvraagformulier op onze contactpagina kunt u eenvoudig een nabestelling plaatsen.

Wat u in dat geval dient te doen:

1. Houd uw ordernummer bij de hand. Deze kunt u vinden op de bestelbevestiging.
2. Maak 1 of 2 foto’s van het na te bestellen onderdeel;
3. Vermeld bij uw aanvraag het ordernummer, omschrijf het onderdeel en voeg de foto(’s) bij.

Wij handelen vervolgens als volgt:

1. Binnen 3 werkdagen ontvangt u de prijs van het onderdeel en de betaalgegevens.
2. Zodra uw betaling is ontvangen, wordt het onderdeel besteld en naar u opgestuurd.

Direct naar het aanvraagformulier.

 

Klachten melden

Indien u een klacht heeft over onze dienstverlening of producten, dan horen wij dat graag. Als uw klacht gegrond is, zorgen wij dat deze snel en adequaat wordt afgehandeld. Via het klachtenformulier op onze contactpagina kunt u eenvoudig een klacht over reeds geleverde producten melden.

Klachten over dienstverlening:

Een van onze doelstellingen is om u als klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u niet tevreden zijn over de door onze geboden services of een klacht hebben over de afhandeling van uw bestelling, dan horen wij dat graag, zodat we snel in actie kunnen komen. U kunt uw klachten sturen naar service@jaloezieen.nl of bellen met 073-8514741. Wij reageren binnen 2 werkdagen inhoudelijk op uw klacht.

Klachten over producten:

Jaloezieën.nl en haar vervoerders gaan zorgvuldig om met uw producten. Indien er onverhoopt toch iets mis gaat bij ontvangst of na gebruik dan kunt u dit aan ons doorgeven. Volg onderstaande stappen voor uw klachtmelding:

1. Houd uw ordernummer bij de hand. Deze kunt u vinden op de bestelbevestiging/factuur.
2. Probeer indien mogelijk de klacht op foto vast te leggen.
3. Vermeld uw ordernummer, omschrijf uw klacht en voeg zo mogelijk foto's bij.
4. Laat een telefoonnummer achter waarop u bereikbaar bent tijdens kantooruren.

Wij handelen vervolgens als volgt:

1. Binnen 2 werkdagen reageren wij inhoudelijk op uw klacht.
2. Uiterlijk binnen 5 werkdagen volgt schriftelijk uitsluitsel of uw klacht gegrond is met daarin onze actie vermeld.
3. Wij trachten een eenmaal gegronde klacht zo spoedig mogelijk af te werken, maar bij producten uiterlijk binnen de normale levertermijn van het desbetreffende product. Indien er wordt overgegaan tot terugbetaling van (een deel van) de aankoopsom doen wij dit direct na bevestiging.

Direct naar het klachtenformulier.

Geschillencommissie Webshop

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze tot slot nog voorleggen aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Dit zijn beide onafhankelijke partijen die uw klacht kunnen beoordelen.

Uitgesloten van garantie zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend:

Schade als gevolg van onjuist gebruik, eigenhandig aanpassen, gebruik in niet geschikte ruimten, reinigingsmiddelen of onjuist reinigen en gevolgschade.

 

Algemene Voorwaarden

Klik op de link voor het inzien van onze Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden Jaloezieën.nl

U kunt onze Algemene Voorwaarden ook downloaden als PDF-bestand: Algemene Voorwaarden in PDF-formaat

Wilt u onze Algemene Voorwaarden per post ontvangen dan kunt u hiertoe een verzoek bij ons indienen via het online contactformulier of door een e-mail te sturen naar service@jaloezieen.nl onder vermelding van uw adres. We sturen het u per direct toe.

 

Privacybeleid

Klik op de link voor het inzien van ons Privacybeleid: Privacybeleid Jaloezieën.nl